hotelkremesnik.cz

cíl Vašich poutí...

otevírací doba hotelu

 

po-čt 11:00   20:00
pá-so:

11:00

-

21:00

neděle:

10:00

-

19:00

Kontakt

Křemešník 4
Nový Rychnov
393 01 Pelhřimov

restaurace: +420 565 303 430
recepce: +420 565 303 431
tel. mobil: +420 603 978 227
email: recepce(@)hotelkremesnik.cz

Manager hotelu:

Ing. Magda Vaňková

Mapa

Hotel se nachází na kopci se stejným názvem, 9 km od Pelhřimova směrem na Nový Rychnov.

mapy.cz

1. Pojmy

1.1. Provozovatel:Křemešnický hotel, s.r.o., IČO:05510597, DIČ:CZ05510597, Polní 480, 588 22 Luka nad Jihlavou,  provozovna: Křemešník 4, Nový Rychnov

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Křemešníckým hotelem a zákazníkem  při realizaci rezervace ubytování, nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách hotelkremesnik.cz /nakremesniku.cz

2.2. Smluvní vztah mezi Portálem  a zákazníkem se vedle těchto VOP řídí Obchodními podmínkami.  Tyto VOP se použijí vždy, pokud OP neobsahují úpravu jinou.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Portál  ověří  volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v objednávce. Ceny zobrazené jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace. Cena závazné rezervace nemusí obsahovat ceny dodatkových a přiobjednaných služeb na místě (stravování, lanový park, ski pas,...)

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí v Ubytovacím zařízení. U některých rezervací a to zejména u skupinových rezervací je Ubytovacím zařízením může být  požadována platba zálohy až do výše 100% ceny pobytu. O platbě dopředu je Zákazník informován v průběhu procesu potvrzení rezervace.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, v e-mailové nebo telefonem na adresu/číslo: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 565 303 430 nebo prostřednictvím registračních portálů, kde k rezervaci došlo.

5.1. Storno podmínky určuje Ubytovací zařízení a registrační portál, prostřednictvím kterého k rezervaci došlo.

5.3. Zrušení rezervace je možné do 24 hodin od rezervovaného pobytu zdarma.

5.4. Stornopoplatky skupinových rezervací se řídí smluvními podmínkami a ujednáním sjednanými individuálně a sdělených při sjednání skupinového pobytu.

5.5. Zákazník je povinen informovat  o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení v předstihu a písemně, mailem nebo telefonem.

5.6. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu hotelkremesnik.cz/nakremesniku.cz  je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje") a to zejména za účelem zajištění služby.  Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro hotelkremesnik.cz/nakremesniku.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál Hotel.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí .6.5. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2019

7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v hotelu a je zveřejněno na webových stránkách www.hotelkremesnik.cz/nakremesniku.cz