Osobní údaje uložené v souvislosti s objednáním ubytování, stravování nebo jiných služeb jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a v případě volby kupujícího také pro účely vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje mohou být předány v nezbytné míře třetí straně za účelem realizace (inkasní společnost nebo zprostředkovatel platby). Ochrana těchto předaných dat je součástí smluvních podmínek s těmito společnostmi.

Osobní údaje nebudou předány nebo nabízeny třetím stranám mimo uvedené účely (realizace objednávky, platby).

Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru poskytovatele rezervačního systému, zabezpečeném serveru hostingu a v ekonomickém systému v provozovně  za účelem účetního zpracování.

Měření návštěvnosti a technologie pro cílení reklam jsou realizovány třetí stranou. Vlastní data jsou anonymizována a řídí se technickými podmínkami třetí strany.

Cookie neobsahují data, z kterých lze přečíst nebo zjistit osobní údaje. Použití cookie je z technických důvodů (opětovné příhlášení při opakované návštěvě, měření návštěvnosti). Chování cookie může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.